Skip to content

Rekenen met schelpen

Je hebt om goed te kunnen rekenen een aantal rekenbasisvaardigheden nodig die je vlot ter beschikking hebt. De sommen die de basiskennis vormen zijn verdeeld over vijf zogenaamde rekendrempels.

• Drempel 1: optellen, aftrekken en splitsen tot en met 10, bijv.: 4 + 3, 7 − 4, 8 splitsen in 5 en 3 Drempel 2: vlot kunnen ‘springen’ op de getallenlijn tot 100
• Drempel 3: optellen en aftrekken over 10 (tot 20), bijvoorbeeld: 8 + 7, 15 − 7
• Drempel 4: bouwsteensommen tot 100, zoals: 47 + 30 en 77 − 30, 28 + 7en 35 − 7
• Drempel 5: eenvoudige tafels: 2, 3, 4, 5 en moeilijke tafels: 6, 7, 8, 9

Deze vijf drempels vormen belangrijke voorwaarden bij het hoofdrekenen. Maar voor een groot aantal leerlingen zijn en blijven het struikelblokken. Het vlot kennen (goed beheersen) van de drempels draagt echter in sterke mate bij aan het kunnen oplossen van steeds moeilijkere sommen. Tekorten in de basiskennis veroorzaken achterstanden en stagnatie.

Getalbegrip tot 10 / 20.

Leren rekenen is eigenlijk een stapeling van kennis en vaardigheden. Handelen is volgens rekenexpert Millekowski de basis! Net als haar uitspraak:

“Pas als je weet wat een getal (waarde) is, kun je rekenen.”

Dus deel ik met jouw in deze blog een aantal mogelijkheden om spelenderwijs te weken aan getalbegrip tot 20.

Hierbij de download:
download – schelpen rekenen

Heel veel speel-leer plezier.
Liefs,
Tineke

Gerelateerde boeken

Back To Top