skip to Main Content

Voor ouders van beelddenkers

Talentenkompas groep 7 en 8

 • Zoek je op korte termijn een passend brugklasadvies op basis van een betrouwbare meting?
 • Gun je jouw zoon of dochter meer zelfinzicht?

Het coronavirus heeft veel veranderd, zo ook de wijze van toetsing op de basisschool. Veel ouders van leerlingen uit groep 7 en 8 maken zich zorgen. Het (voorlopige) schooladvies voor de middelbare school is er nog niet. Maar wat als je nú wilt weten welk schooltype het best bij jouw kind past? En hoe kom je erachter waar zijn talenten, vaardigheden en groeimogelijkheden liggen? Met het Talentenkompas. Dit meetinstrument, dat voldoet aan wetenschappelijke standaarden, biedt uitkomst en geeft duidelijkheid in deze onzekere tijd.

Tien onderdelen

Talentenkompas bestaat uit een set digitale vragenlijsten voor leerlingen uit groep 7 en 8. Er zijn tien verschillende onderdelen: drie vragenlijsten (persoonlijkheid, sociaal-emotionele ontwikkeling en affiniteiten) en zeven capaciteitentesten.

Redeneren met taal, cijfers en beelden

De intellectuele vermogens worden onderzocht op de volgende gebieden:

 • Verbaal (taal begrijpen, gebruiken en kennen)
 • Numeriek (rekenvaardigheid)
 • Ruimtelijk inzicht
 • Logisch redeneren

Niet alleen het verstand telt

Daar waar Cito de nadruk legt op het meten van vaardigheden, kijkt Talentenkompas verder. Vier factoren die van invloed zijn op prestaties in de praktijk:

 • Leer- en werkhouding
 • Taakgerichtheid
 • Geloof in eigen kunnen
 • Thuisomgeving

‘Ieder kind heeft zoveel meer talenten dan dat we meten via Cito’

Talenten

Talentenkompas geeft inzicht in de talenten van jouw kind. Deze talenten zijn opgedeeld in vijf categorieën:

 • Persoonlijkheid
 • Omgaan met anderen
 • Organiseren en structuur aanbrengen
 • Omgevingsbewustzijn en verbanden leggen
 • Sport en beweging

Uit de resultaten van Talentenkompas leid je af met hoeveel gemak jouw kind een talent verder kan ontwikkelen.

Invullen

Het invullen van de digitale capaciteitentesten en de persoonlijkheidsvragenlijsten duurt bijna twee uur. Elk onderdeel begint met een instructie- en uitlegpagina en start zodra op ‘begin’ is geklikt. Is een testonderdeel eenmaal begonnen, dan is het belangrijk dat het kind dit onderdeel in één keer afmaakt. Na elk onderdeel is het mogelijk om te pauzeren.

De inhoud van het rapport

De meting levert een helder rapport op dat extra inzicht geeft in de manier waarop de prestaties van jouw kind tot stand komen. Dat helpt om een passende keuze te maken voor een vervolgopleiding na groep 8. Naast een brugklasadvies krijg je als ouder praktische handvatten voor de opvoeding en begeleiding van jouw kind.

Waarheid en waarde

Talentenkompas voldoet aan de wetenschappelijke eisen die worden gesteld aan psychologisch onderzoek, waaronder de eisen op het gebied van betrouwbaarheid en validiteit.

Afname bij Kindertalenten

Kinderen zullen het Talentenkompas doorlopen bij Kindertalenten. Het Talentenkompasrapport wordt op een later moment besproken met de ouders/verzorgers en het kind.


Data en locatie

 • 20 en 21 juli 2021
 • In de ochtend
 • Locatie: regio Voorschoten (leslocatie nader te bepalen)

Prijs

 • € 300,- (inclusief groepskorting)
 • Inclusief bespreking Talentenkompasrapport
Talentenkompas groep 7 en 8
Ik heb interesse in het Talentenkompas.
Back To Top