Skip to content

Voor ouders van beelddenkers

Het Wereldspel als (diagnostisch) onderzoek op beelddenken

  • Wil je weten of jouw kind een beelddenker is?
  • Wil je dat op een laagdrempelige en speelse manier laten onderzoeken?
  • Wil je als dat de manier van lesgeven kan worden aangepast aan de manier waarop jouw kind informatie verwerkt?

Het Wereldspel is een non-verbaal onderzoeksmiddel om te bepalen of een kind een beelddenker is. Dit onderzoeksmiddel bestaat uit allemaal houten huisjes, bomen en dieren waarmee het kind een dorp bouwt. De manier waarop hij dit doet, geeft aan of er in taal of in beelden wordt gedacht.

Het Wereldspel geeft een indicatie van het cognitieve ontwikkelingsniveau van een kind: in hoeverre komt de manier van bouwen overeen met leeftijdsgenoten? Door de non-verbale wijze van afname krijgen beelddenkers alle ruimte om te laten zien wat ze in huis hebben. Dit kan voor zowel ouders als leerkrachten heel waardevol zijn.

Wereldspel in perspectief

In mijn praktijk is het Wereldspel onderdeel van een compleet Individueel Onderwijskundig Onderzoek (IOO). Het onderzoek met het Wereldspel neemt ongeveer 15 minuten per keer in beslag. In deze korte tijd bouwt het kind een dorp en krijg ik als onderzoeker inzicht in de volgende 3 aspecten:

  1. Hoe verwerkt het kind zijn informatie?
  2. Welke persoonlijkheidskenmerken laat het kind zien?
  3. Hoe is de cognitieve ontwikkeling in het onderwijsleerproces?

Drie aspecten

Bij het Wereldspel komen 3 vaste aspecten aan de orde:

  1. Het cognitieve aspect – hoe verkent het kind de wereld om zich heen?
  2. het affectieve aspect – hoe beleeft het kind zijn wereld?
  3. Het pedagogische aspect – hoe hanteert het kind zijn wereld, hoe gaat hij er mee om?

Hieruit voortvloeiend stel ik de vraag: hoe kunnen we dit kind op een passende manier begeleiden?

Beelddenkers in beeld krijgen

Het onderzoek wordt individueel afgenomen. Het kind bouwt het dorp twee keer met een tussenliggende periode van minimaal 2 weken en maximaal 4 weken. Als onderzoeker speel ik een spelletje ter kennismaking, dat veel informatie geeft over de manier van informatieverwerking. Deze gegevens worden meegenomen in het Individueel Onderwijskundig Onderzoek. Daarna gaat het kind aan de slag met het bouwen van het dorp. Tijdens het bouwen wordt er in principe niet gesproken. Als onderzoeker observeer ik. Als het dorp na maximaal 15 minuten bouwen klaar is, mag het kind vertellen wat hij gebouwd heeft. Het feitelijke onderzoeksgedeelte van het Wereldspel is hiermee afgerond. Vervolgens stap ik over op het Individueel Onderwijskundig Onderzoek, waarbij ik de spanningsboog van het kind goed in de gaten houd en de opdrachten aanpas aan het leeftijdsniveau. Na ongeveer 1 uur is het eerste afnamemoment afgerond en maken we een afspraak voor afname van het tweede deel. De beoordeling van wat het kind gebouwd heeft, vindt achteraf plaats aan de hand van een notatieformulier.

Door te werken met het Wereldspel kan ik op een effectieve manier duiden wat er speelt bij het kind, zowel op leer- als sociaal-emotioneel gebied.


Wil je jouw kind laten screenen?

Wil je als ouder alleen een inschatting hebben of jouw kind een beelddenker is zodat het lesgeven aangepast kan worden aan de manier van informatieverwerking? Dan is een screening op beelddenken voldoende. De screening bevat het bouwen van een dorp en een nabespreking van 2 uur. Er wordt geen verslag gemaakt. De kosten voor een screening zijn € 75,- per uur.

Wil je jouw kind laten diagnosticeren?

Wil je jouw kind laten diagnosticeren op beelddenken? Kies dan voor een Individueel Onderwijskundig Onderzoek (IOO). Hierbij worden naast het afnemen van het Wereldspel didactische onderzoeken gedaan naar lezen, spelling, tekstbegrip en rekenen. Het onderzoek met het kind duurt ongeveer twee uur. Van het onderzoek wordt een verslag gemaakt dat na het onderzoek met de ouders besproken wordt. De leerkracht van het kind krijgt dit verslag van de ouder(s). De kosten voor het totale onderzoek inclusief intakegesprek, onderzoek met het kind, verslaglegging en nagesprek kost rond de € 450,-. Het onderzoek geeft inzicht in het niveau van het kind en waar de eventuele problemen zich voordoen.

Het Wereldspel als (diagnostisch) onderzoek op beelddenken
Ik heb interesse in dit onderzoek.
Back To Top