Skip to content

Voor ouders van beelddenkers

RT praktijk Voorschoten

Kinderen begrijpen en begeleiden

Zit jouw kind minder goed in zijn vel? Of heeft jouw kind moeite op school met een speciaal vak? Als remedial teacher (ook wel RT’er) help ik kinderen met leer- of gedragsproblemen. In mijn praktijk in Voorschoten begeleid ik kinderen die in beelden denken, hoog sensitieve kinderen, kinderen met dyslexie/dyscalculie en kinderen met faalangst.

Bij remedial teaching onderzoek ik het kind met behulp van een telefonisch intakegesprek, observaties en daar waar nodig toetsen. Op deze manier probeer ik een beeld te krijgen waar het kind precies tegenaan loopt. Vervolgens maak ik een plan met doelen dat de begeleiding voor een vaste periode van 12 weken vastlegt. De bedoeling is dat het kind na deze periode vaardigheden bezit om met de achterstand of stoornis om te gaan. Dat hij of zij met zelfvertrouwen en plezier in het leren weer met de eigen groep kan meedoen.

 

Back To Top