Skip to content

Race-lezen voor zwakke lezers

Vanaf de tweede helft van groep drie gaat het tempo van lezen omhoog. Helaas lukt het niet alle leerlingen om deze tempoversnelling te maken. Hoewel mijn standpunt is dat begrijpend lezen belangrijker is dan snel lezen zonder begrip, zie ik ook dat kinderen graag met klasgenoten mee willen. De druk op tempo-lezen wordt voor hen steeds groter.

Mooie versies op internet

Nu kun je tempo-lezen gelukkig ook op leuke manieren oefenen. Race-lezen is er daar een van. Zelf ben ik voor groep 3 erg blij met de race-leesbladen van juf Joycella. Ze zijn er in verschillende varianten en voor verschillende niveaus.

Zelf gebruik ik in remedial teaching graag de werkbladen uit de methode Speciale leesbegeleiding. Helaas niet makkelijk meer verkrijgbaar, maar de moeite waard om naar uit te kijken. Race-lezen kun je namelijk ook op deze bladen toepassen.

Race-lezen gaat als volgt

De leerling krijgt een race-leesblad op zijn niveau. Deze leerling leest hetzelfde blad drie keer. In een minuut worden zoveel mogelijk woorden gelezen. Na de eerste keer wordt er een streep gezet onder het laatste woord dat gelezen is. De tweede keer probeert de leerling in die ene minuut nog meer woorden te lezen. Er wordt weer helemaal bovenaan, bij het begin, begonnen. En nu kijken of hij verder kan komen dan de ronde ervoor. Ook na de tweede ronde wordt er weer een streep geplaatst onder het laatst gelezen woord. Lukt het hem in de derde ronde om nog een beetje verder te komen?

Het aantal gelezen woorden wordt tussendoor of achteraf geteld. Het aantal woorden kan onderaan de bladzijde worden opgeschreven. De ervaring is dat de leerling gaat zien dat hij elke keer een beetje verder komt. Herhaald lezen is immers bewezen effectief. Doordat er steeds bovenaan opnieuw wordt begonnen, lezen de eerste woorden steeds vlotter weg. Ze vormen als het ware een woordbeeld in het hoofd van de leerling.

Je zou denken dat leerlingen het saai vinden om dezelfde woorden drie keer achter elkaar te lezen. Echter wordt het door zwakke lezers als prettig en belonend ervaren om elke keer een of twee woorden verder te komen. De race met zichzelf wordt als uitdagend ervaren en met plezier gedaan.

Aangepaste versie voor zwakke lezers

Toch merkte ik dat veel bladen die te vinden zijn op internet frustrerend zijn voor de echt zwakke lezers. Het zijn immers veel woorden op een blad. Je kunt hierdoor ontmoedigd raken: “Dat gaat me toch nooit lukken.” Speciaal voor deze leerlingen heb ik nieuwe versies van race-lezen gemaakt.

De drie rijen zijn overzichtelijk qua lay-out en geven de leerling een gevoel van haalbaarheid. Daarnaast heb ik ervoor gekozen om er geen niveau aan te koppelen, maar een leesprobleem. Op deze wijze staat er dus geen groep of kern op het blad. Dit werkt motiverender voor deze groep leerlingen.

Hieronder zijn verschillende bladen voor niveau groep 3 te downloaden:

race-lezen -aai -ooi en -oei woorden

race-lezen -cht -nk en -ng woorden

race-lezen -je – tje en -pje woorden

race-lezen mmkm en mkmm woordenrace-lezen tweelettergrepige woorden

Ik zal de komende periode aanvullingen plaatsen.

Veel liefs,
Tineke

Gerelateerde boeken

Back To Top