Skip to content

Lees- en schrijfrichting – oefen de oogvolgbeweging

Over het algemeen speelt het zien een dominante rol in het leerproces van een mens. Elke seconde nemen we grote hoeveelheden informatie tot ons. 83% van de door ons opgedane informatie is van visuele aard.

Het zien is aangeboren, maar het zien is een leerproces. Zien is dus train-baar! Iets wat we tijdens de TaalStations veelvuldig doen. Als je ogen als orgaan niet doe functioneren heeft dat invloed op de schoolse prestaties.

In het boek 26 Letters en dan …. vond ik deze mooie tabel.

Visuele rijpheid

Een kind is visueel klaar om naar groep 3 te gaan als de volgende aspecten voldoenden zijn ontwikkeld:
• visueel technische aspecten: de oogbewegingsvaardigheid, de schepte stelling, oogsamenwerkingsvaardigheid
• visuomotorische aspecten: de grote en fijne oog-hand motoriek, de visueel gestuurde bewegingen
• visuoperceptieve aspecten: figuur- achtergrond waarneming

In de peuter- en kleuterklassen wordt er daarom o.a. veel gewerkt met: patronen herhalen, ordenen, sorteren, rubriceren, schaduwvormen, figuur achtergrond zoekspel een leren kinderen kritisch kijken naar verschillen en overeenkomsten in afbeeldingen, vormen, voorwerpen en mensen.

Vanaf de leeftijd van ongeveer 4 á 5 jaar worden bewegingen visueel aangestuurd. De handen doen wat de ogen zien. De kleuter kijkt bijvoorbeeld waar het puzzelstukje moet komen te liggen en leg het meteen op de goede plek.

Vanaf de leeftijd van 6 jaar zou de motoriek moeten worden overgenomen door het zien. Het kind zou nu het voorwerp in zijn hoofd moeten kunnen zien of voorstellen, zonder het te moeten maken.

In de praktijk

In het speciaal onderwijs waar ik momenteel veel kinderen begeleid zie ik echter dat visuomotorische fase (rond 4 á 5 jaar) nog onvoldoende beheerst wordt.

Tijdens het TaalStation – oefen je ogen – onderdeel, kijk ik naar de vaardigheden doe ze zouden MOETEN beheersen om tot passend lees- en rekenonderwijs te komen. Vervolgens laat ik deze veelvuldig spelenderwijs aan bod komen tijdens de TaalStation-momenten.

De kinderen die momenteel op deze manier werken maken mooie stappen en de leerkrachten merken verschil. De lees- en rekenvaardigheden hebben baat bij deze aanpak.

Hoewel ik alle visuele aspecten aan bod laat komen, zet ik in deze blog graag de lees- en schrijf richting in de spotlight.

Lees- en schrijfrichting oefeningen

Leer je ogen om van rechts naar links te scannen en oefen de oogvolgbeweging.
Dat doe je zo:

0 Leg op een strook papier voorwerpen van links naar recht. Het kind volgt de voorwerpen met zijn ogen en benoemt ze.
0 Leg op een strook papier gekleurde vlakjes neer. Het kind volgt de kleuren met zijn ogen en benoemt ze.
0 Leg de kaarten uit het product: De lees-en schrijfrichting (1 of 2) om de beurt voor het kind neer. Laat het kind de voorwerpen / kleuren / klanken met de ogen volgen en benoemen.

Veel oogvolgbeweging-plezier
Liefs,
Tineke

PSssssst:
Tijdens het schrijven van deze blog maakte ik gebruik van de volgende bronnen:
26 letters en dan ….
ABC letterwereld.

Gerelateerde boeken

Back To Top