Skip to content

Leerlingen uit groep 3 helpen met begrijpend lezen

Het leesonderwijs in groep 3 is, zeker in het begin van het schooljaar, vooral gericht op het technisch lezen. Uit de praktijk blijkt dan ook dat een groot aantal leerlingen uit groep 3 moeite heeft met de manier van vragen bij de toetsen van begrijpend lezen.

Oefenen met begrijpend lezen op technisch leesniveau

Ik raad iedere groep 3 leerkracht aan om het boek – Begrijpend lezen M3 en E3 – aan te schaffen! Zeker kinderen die in beelden denken, hebben er baat bij om inzicht te verkrijgen in de de lay-out en de vorm van vragen.

De structurele aanpak van deze methode zorgt ervoor dat de tussendoelen op het gebied van begrijpend lezen worden bereikt.

In de praktijk

Ik gebruikte deze methode al in het speciaal onderwijs (cluster 2) waar ik werkte. Daar werden de lessen groepsgewijs aangeboden. Het is belangrijk om met enthousiasme en nieuwsgierigheid een tekst te bespreken met de groep. De structuur tijdens het behandelen van het verhaal of de tekst is helder en de kinderen worden actief betrokken bij het ontsleutelen van de tekst.

Ook in een 1-op-1 sessie werken de teksten van deze methode prettig en zie ik een effectieve vooruitgang in het totale leesbegrip.

Downloads

Voor leerlingen in mijn praktijk die meer wilden, heb ik een aantal teksten gemaakt. Deze kun je hier downloaden:

Cito begrijpend lezen M3 – E3

Gerelateerde boeken

Back To Top