Skip to content

Beelddenkers zijn omgekeerd briljant

In de ogen van Linda Silverman zijn beelddenkers omgekeerd briljant. En na het lezen van haar werk Upside-Down Brilliance kan ik niet anders dan me bij haar denkwijze aansluiten. Beelddenkers hebben, net als ieder ander, kwaliteiten en valkuilen. Kenmerkend is een sterk ontwikkeld visueel-ruimtelijk vermogen met een voorkeur voor visueel leren. Daarnaast gaat dit vermogen gepaard met creatief, nieuwsgierig, outside the box denken en een sterke gevoeligheid. Het is belangrijk deze kinderen in dit hele spectrum te zien en te erkennen.

Silverman tekende de kwaliteiten en valkuilen van een visueel-ruimtelijk denker op in een karaktervergelijk. Een karaktervergelijk die in al mijn boeken terug te vinden is.

Succesvol op school

Daarnaast neemt Silverman de successen om op school te slagen versus de successen om op de werkvloer te slagen onder de loep in haar artikel Omgekeerd Briljant: de visueel-ruimtelijke leerling (2005).

Succes op school hangt o.a. af van de volgende factoren:
• Richtlijnen volgen
• Opgegeven werk op tijd inleveren
• Feiten onthouden
• Snel reproduceren
• Stapsgewijs werk tonen
• Net leesbaar handschrift
• Juiste spelling
• Op tijd zijn
• Goede organisatie en netheid

Succesvol op de werkvloer

Burgers van de 21e eeuw worden na hun schooltijd o.a. beloond voor:
• Geschiktheid om toekomstige ontwikkelingen te voorspellen
• Het geheel kunnen overzien
• Kunnen denken buiten een vast stramien
• Het nemen van risico’s
• Het identificeren van problemen en het oplossen daarvan
• Eigen sterke punten combineren met anderen om een sterk team te worden
• Kunnen omgaan met de computer
• Opgewassen zijn tegen complexiteit
• De gave om mensen naar waarde te schatten

Silverman stelt: “Is het niet tijd om het belang te erkennen van de gaven van de rechter hersenhelft en ALLE studenten de mogelijkheid te geven hun visueel- ruimtelijke vaardigheden te ontwikkelen? Deze vaardigheden zijn essentieel voor succes als volwassenen.”

Mijn missie

Voor de komende jaren is mijn missie om elke leerkracht kennis te laten maken met de mogelijkheden van de visueel-ruimtelijke leerling (de beelddenker) en waarom het zo belangrijk is dat alle leerlingen visueel-ruimtelijke methodes nodig hebben. Ik stel dan ook voor om alle leerlingen op te leiden voor de 21e eeuw!

Liefs,
Tineke

PS: zelf kennis maken met Linda Silverman? Dat kan bijvoorbeeld hier.

Gerelateerde boeken

Back To Top