Skip to content

WEERWOORD helpt de beelddenker bij het uitbreiden van zijn woordenschat

Graag laat ik je kennis maken met de website: Weerwoord van Kentalis, omdat dit een geweldige manier is om de woordenschat van kinderen uit te breiden.
Speciaal voor kinderen met een taalontwikkeling stoornis (TOS) maken vier logopedisten van Kentalis elke week semantiseerlessen bij de woordenschatwoorden van Nieuwsbegrip. En ook al zijn deze lessen voor een andere doelgroep geschreven en gemaakt, toch helpen ze de beelddenker in het onderwijs door de manier van opbouw, beeldgebruik en manier van lesgeven. Ik nodig je uit kennis met de website te maken:

Zoals ze zelf schrijven:

Voor het vak Begrijpend Lezen wordt op veel scholen gebruik gemaakt van Nieuwsbegrip. Bij iedere tekst kiest Nieuwsbegrip onbekende woorden die geleerd gaan worden. Voor leerlingen met taalontwikkelingsstoornis (TOS) is het lastig de tekst te begrijpen als ze te veel woorden niet begrijpen. Vaak is het kort uitleggen van de woorden te vluchtig voor hen en beklijven de woorden onvoldoende.

Vier medewerkers van Kentalis maken hiervoor elke week semantiseerlessen bij de woordenschatwoorden van Nieuwsbegrip. In deze lessen worden de woorden in een context aangeboden, ze worden visueel gemaakt en zichtbaar in de klas opgehangen. We verwachten dat kinderen met de uitleg en het herhaalde aanbod van deze specifieke woorden de totale tekst van de Nieuwsbegriples beter kunnen begrijpen.

Woordenschatonderwijs

Kinderen met TOS hebben intensief woordenschatonderwijs nodig waarbij woordclusters worden aangeboden en gedurende langere tijd worden herhaald en ingeoefend. Daarnaast hebben zij breed woordenschatonderwijs nodig, waarbij veel woorden worden aangeboden en in context worden uitgelegd. Weerwoord is bedoeld om de leerlingen beter te laten participeren bij de lessen van Nieuwsbegrip. Weerwoord vervangt niet het intensieve woordenschatonderwijs, dat kinderen met TOS nodig hebben. Het is een ondersteuning en aanvulling.

Nieuwsbegrip

Nieuwsbegrip heeft als doel het verbeteren van het begrijpend leesniveau van leerlingen. Hiervoor maken zijn interactieve leeslessen op verschillende niveaus. Om gebruik te maken van Nieuwsbegrip, moet je een licentie hebben.

Met Woorden In De Weer

Met Woorden In De Weer (MWIDW) is een woordenschataanpak waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat dit het woordenschatniveau van kinderen significant verhoogt. Kinderen die een goede woordenschat ontwikkelen hebben betere kansen in het onderwijs.
Dirkje van den Nulft en Marianne Verhallen zijn de mensen achter MWIDW. Deze woordenschataanpak is toepasbaar op alle schoolvakken en methodes. Wil je meer informatie over deze woordenschataanpak, kijk dan op de website van Rezulto.

Meld je snel aan voor de wekelijkse nieuwsbrief van Weerwoord en mis geen les.

Liefs,

Tineke

Gerelateerde boeken

Back To Top