Skip to content

Versterk het werkgeheugen met de negen-sprong

Veel beelddenkers hebben moeite met volgordelijkheid. Volgordelijkheid tijdens het aankleden, het opruimen van hun kamer, het maken van hun huiswerk en het uitvoeren van hun taak. Dit heeft mede een oorzaak in het (auditieve) werkgeheugen. De negen-sprong biedt uitkomst.

Bij de uitvoering van deze oefening wordt aandacht geschonken aan het motorisch en sensorisch functioneren. Auditieve opdrachten moeten worden omgezet in bewegen en benoemen. Daarnaast wordt ook het visuele kanaal ingeschakeld.
We kunnen spreken van een oefening gericht op motoriek en zintuigen en we hebben de verbetering van deze functiegebieden op het oog.
Daarnaast is deze oefening met name een training in, lokalisatie, evenwicht, concentratie en geheugen.

Materiaal:

Voor de uitvoering van de negensprong moet met beschikken over de volgende materialen:

 Negen vierkante kaarten (25 bij 25 cm) waarvan drie kaarten rood, drie kaarten geel en drie kaarten blauw zijn:
 Op elk van de drie rode kaarten wordt duidelijk, dus niet te klein, de cijfers 1 tot en met 3 met een dikke vilstift geschreven;
 Op elk van de drie gele kaarten worden de cijfers 4 tot en met 6 geschreven;
 Op elk van de drie blauw kaarten de cijfers 7 tot en met 9;
 Daarna de negen kaarten plastificeren.

Noot: Je kunt ook witte kaarten gebruiken met hierop de cijfers 1 t/m 9

Ruimte:

De ruimte waar de kaartjes neergelegd kunnen worden moet niet te klein zijn. Leg de kaarten op de vloer en op voldoende afstand van elkaar. Maar zo dat er gelopen kan worden van het ene kaartje naar de andere.

De kaarten in drie rijen onder elkaar leggen:

1 2 3                                                     7 8 9
4 5 6                                                     4 5 6
7 8 9                         of                         1 2 3

Bij de instructie met het kind steeds zo gaan staan, dat men een duidelijk overzicht heeft over de kaarten en de symbolen.

Aan de slag!

Vanaf de leeftijd van 6 jaar beginnen met een reeks van drie cijfers. Met 9 jaar starten met een reeks van vier cijfers.
Dagelijks het geheugen ongeveer 10 minuten op deze wijze oefenen!

Blijkt nu dat de reeks van drie of vier cijfers geen probleem meer is, dan kan de reeks uitgebreid worden naar respectievelijk vier of vijf cijfers, daarna vijf of zes cijfers en als laatste zeven cijfers. Zeven cijfers is dus het maximum.

Als maat neem je: ongeveer twee weken zonder problemen een reeks lopen. Dan de nieuwe reeks gefaseerd aanbieden. Na een week volledig op de nieuwe reeks overgaan.

Heel veel trainingsplezier.

Liefs,

Tineke

Gerelateerde boeken

Back To Top