Skip to content

Denkwijze & sorteer gedrag van een beelddenker

Beelddenkers en taaldenkers gaan wezenlijk anders om met het ordenen van de wereld. Dit ontdekte Maria Krabbe al in 1930. Ze schetste het als volgt.

A. Denkwijze, sorteergedrag niet-beelddenker

B. Denkwijze, sorteergedrag beelddenker

Een beelddenker gaat de lesstof ziften (uit elkaar trekken) en op zijn manier ordenen (wat zijn de verbanden vanuit de verschillende gezichtspunten). Het eindresultaat is daarom anders dan dat van zijn klasgenoten. Doordat wij in het huidige onderwijs vaak van deel naar geheel werken, komt er bij de beelddenker een gehaal andere uitkomst te voor schijn.
Dit is onhandig als het gaat om o.a.:
– Deel handelingen binnen het rekenen (denk aan splitsen om over het tiental heen te kunnen komen)
– Leren van toets-stof (als beelddenker DENK je immers alles goed te hebben gedaan, maar blijkt uiteindelijke nog het een en ander te missen)
– Om gesprekjes (die je voor de helft hebt opgepikt). Je vult vervolgens de gaten op of raffelt een gesprek tot detail uit, waardoor je verbanden legt die er niet zijn.
– Tijdens begrijpend lezen.
– …..
– …..
Als vooraf het eindresultaat duidelijk zou zijn, had hij de informatie anders opgeslagen in zijn geheugen.

Recent onderzoek is bevestigend

Ook in de huidige tijd wordt er nog onderzoek gedaan naar de denkwijze en het sorteer gedrag. Zo kwam drs. Lisanne van Nijnatten met de volgende conclusie:

“Niet alle niet-beelddenkers zijn bottom-up denkers. Beelddenkers zijn wel altijd top-down denkers. Plaatjes zijn zeer moeilijk op te delen in stapjes, beelddenkers zien alles in een geheel met veel details. Maar ook taaldenkers kunnen top-down denken.
Gevaar voor top-down denkers is dat ze verzanden in veel details, wanneer er geen duidelijk kader voor ze wordt geschept. Dit zie ik in intelligentieonderzoek regelmatig terug. Ook tijdens citotoetsen kan dit een probleem zijn.”

In de praktijk

In mijn praktijk komt het er dan ook vaak op neer dat ik de kinderen begeleid in:

  • werken vanuit geheel naar deel (ook al lijkt dit soms TE VEEL, adem in en uit. We beginnen klein)
  • de schifting van veel naar weinig,
  • hoofd en bijzaken herkennen,
  • ordenen van informatie,
  • of het uitspreken wat de juf waarschijnlijk van ze verwacht tijdens een toets.

Dit kan door het maken van een mindmap, een tekenopdracht, een LapBook of het sorteren van woordkaartjes.

Wil je deze technieken ook leren, zodat je beelddenkers in jouw praktijk kan helpen de wereld te begrijpen? Denk dan eens aan de opleiding Denken in Beelden – professional. Wil je meer van mijn eyeopeners lezen? Pak dan eens het boek Belevend leren.
Ik gun je in elk geval, hoe dan ook dat je bekend raakt met ‘onze’ manier van informatie verwerken.

Liefs,
Tineke

Gerelateerde boeken

Back To Top